Om nickel

Det finns många som säljer smyckesdelar, och en av dem, Caraga, har gett mig tillåtelse att få använda den här informativa texten om nickel:

Nickel är en metall som används flitigt i många olika produkter. Då många människor utvecklat en överkänslighet mot nickel har EU tagit fram gränsvärden om hur mycket nickel som får fällas ut från metaller som används till smycken som ska bäras direkt mot huden.

Nästan all metall innehåller någon del nickel och termen nickelfri är därför en felaktig term att använda i de flesta fall. Det EU-reglerna styr och det man talar om är istället nickelsäker, dvs nickelhalten som fälls ut är under det tillåtna gränsvärdet.

Apoteket säljer ett nickeltest (Chemo Nickel Test) som används för att testa metaller för nickelutfällning.

Om du är känslig - tänk på att reglerna enbart gäller smycken som bärs mot huden. Mobilsmycken, väsksmycken, bokmärken, nyckelringar etc omfattas därför inte av reglerna.

Malins Hantverkstad köper in smyckesdelar som skall vara godkända enligt EU-standarden. Utöver detta görs stickprovskontroller när varorna levereras med hjälp av Apotekets test.

Vi rekommenderar dock INTE överkänsliga personer att bära våra smycken eller smyckesdelar i metall då detta kan förvärra överkänsligheten eftersom det fortfarande kan förekomma nickel (dock under gränsvärdet).

Läs mer om nickel på Wikipedia - klicka här.